Het Agroprogramma: helpt vooruit en biedt perspectief

Boeren in het aardbevingsgebied die kampen met aardbevingsproblematiek kunnen voor ondersteuning terecht bij het Agroprogramma. 

De agrarische sector, de provincie Groningen, aardbevingsgemeenten en het Rijk hebben een Agroprogramma ontwikkeld voor boeren in het aardbevingsgebied die kampen met aardbevingsproblematiek.

Het programma is ontwikkeld om deze boeren vooruit te helpen en nieuw perspectief te bieden. Dit gebeurt door het inzetten van consulenten die ondersteunen bij investerings- en financieringsvraagstukken.

De consulenten begeleiden boeren bij de vaak ingewikkelde procedures rond schade-afhandeling en versterking (uitgevoerd door respectievelijk het Instituut Mijnbouwschade Groningen en Nationaal Coördinator Groningen).

Daarnaast helpen zij boeren bij de toekomstvisie van het boerenbedrijf. Op die manier draagt het programma bij aan een duurzame toekomst.

Over ons

Hoe is het Agroprogramma ontstaan? Wie zijn allemaal betrokken bij het Agroprogramma? En wie zijn de consulenten? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Meer over ons