Subsidies

Er zijn verschillende subsidieregelingen die voor agrariërs in het aardbevingsgebied interessant kunnen zijn. Hier vindt u meer informatie over een aantal van die regelingen, zoals de subsidieregeling deskundigenkosten van het Agroprogramma en de MIA\Vamil.

Subsidieregeling van het Agroprogramma

Subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021-2025
Subsidieregeling voor agrarische ondernemingen die een juridische, bouw, landbouwkundige, planologische, sociaal-emotionele of bedrijfseconomische kennisvraag hebben vanwege de gevolgen van gaswinning uit het Groningenveld.

Heeft u vragen over de subsidieregeling deskundigenkosten agrarische bedrijven 2021-2025? Neem dan contact op met het Agroprogramma.


Subsidieoverzicht

In dit subsidieoverzicht ( -bestand, 562 KB) (geactualiseerd in juli 2023) vindt u relevante en actuele/openstaande subsidieregelingen voor agrariërs in de provincie Groningen.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met het Agroprogramma.

Vragen over de subsidieregeling?

Heeft u vragen over deze regelingen?
Neem dan contact op met het Agroprogramma.

Neem contact op