De gezichten achter het Agroprogramma

Wie zijn betrokken bij het Agroprogramma? En wie zijn de consulenten?

De agrarische sector en overheden hebben elkaar afgelopen jaren gevonden aan de Agrarische Tafel, een adviestafel opgericht door de minister van Economische Zaken en Klimaat. Met het beslisdocument van maart 2020 is deze overlegstructuur gewijzigd en vindt afstemming plaats aan een drietal tafels, de Stuurgroep Agroprogramma, het Agrarisch Sectoroverleg Groningen (ASG) en het Overhedenoverleg. De verantwoordelijkheidsverdeling is als volgt:

  • De Stuurgroep Agroprogramma geeft sturing aan het Agroprogramma. In deze stuurgroep neemt (een afvaardiging van) het ASG, het Rijk (namens ministeries van LNV, EZK en BZK), de provincie en de aardbevingsgemeenten zitting. NCG en IMG zijn aanwezig als vaste adviseurs. De stuurgroep wordt voorgezeten door de gedeputeerde landbouw van de provincie Groningen. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de sturing op de inhoud van het programma, de kaders en de criteria waarbinnen uitvoering aan het Agroprogramma gegeven wordt.
  • Het Agrarisch Sectoroverleg Groningen wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. In het ASG zitten vertegenwoordigers van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), Landbouw- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord), BB Mijnbouwschade, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt (GrAJK) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).
  • Voor de sturing op de financiële middelen en (ruimtelijke) regelingen ligt het mandaat bij de overheden in het Overhedenoverleg. In het Overhedenoverleg zitten leden namens de gemeenten, provincie en het Rijk (namens ministeries van LNV, EZK en BZK).

Sector en overheden worden voorafgaand ter voorbereiding op hun individuele en gezamenlijke overleg gefaciliteerd door het programmabureau om meningsvorming over de geagendeerde onderwerpen onderling af te stemmen.

Consulenten

Het Agroprogramma koppelt agrariërs die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning aan consulenten. Een consulent bespreekt samen met de agrariër de situatie, de problemen en mogelijke oplossingen voor de toekomst.

De consulent gaat met de boer in gesprek over de situatie van het boerenbedrijf. Samen wordt een pad uitgestippeld en meegedacht met mogelijke oplossingen. Hierbij staat de boer zelf aan het roer, met de consulent aan zijn/haar zijde.

Onze consulenten hebben een agrarische achtergrond of een brede ervaring in het aardbevingsdossier. Zij hebben een netwerk en weten de weg binnen verschillende (overheids-)instanties. De consulent is zelf geen expert, maar weet wel waar de kennis te vinden is. Hij of zij is een raadgever, makelaar, verbinder en doorzetter, die meehelpt de problemen aan te pakken met als inzet een integrale, duurzame oplossing.

Alle Ytsma

"Mijn naam is Alle en ik ben opgegroeid op een agrarisch bedrijf. Inmiddels ben ik ruim 25 jaar actief in de agrarische sector, onder andere in de financiële dienstverlening. De laatste zes jaar werk ik ook als ondernemerscoach, waarbij naast 'het rationele' ook de emotionele en sociale kant een rol spelen. Sinds mei 2021 ben ik consulent voor het Agroprogramma. Door het bieden van een helpende hand, het voeren van gesprekken en meedenken met de boer over oplossingen, denk ik een positieve bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst voor de agrarische sector in het aardbevingsgebied."

Mirjam Balkema

"Mijn naam is Mirjam en ik woon op een melkveebedrijf. Na mijn studie kwam ik terecht bij de overheid (vergunningverlening), waar ik veel gesprekken voerde met de boer aan de keukentafel. Hier ontdekte ik dat mijn hart sneller gaat kloppen van de mens achter de boer. Door mijn ervaring in de agrarische sector begrijp ik wat boeren bezighoudt en drijft. Ik help graag de boer als ondernemer te ontzorgen, orde te scheppen in de chaos van schade en versterking en strategische keuzes te maken voor het bedrijf: concrete stappen zetten richting een duurzame, rendabele en zelfsturende toekomst."

Antony Eikenaar

"Mijn naam is Antony en uit ervaring weet ik hoe lastig het is om een woning met aardbevingsschade hersteld te krijgen. Het vergt inzicht en kracht om in dit complexe proces niet vast te lopen. Als consulent help ik graag de juiste weg te vinden naar een oplossing. Want het oplossen van gestapelde problematiek in een wirwar aan regelgevingen kost veel energie. Energie die de aandacht voor bijvoorbeeld innovatie in de weg staat. In deze ogenschijnlijk uitzichtloze situatie stel ik samen met de agrariër een route met mogelijkheden vast, oftewel een stappenplan naar een doel. Met perspectief!"

Gerrit-Jan Schaap

"Mijn naam is Gerrit-Jan en al van jongs af aan ben ik verbonden met de agrarische sector. Ik heb ook een eigen melkveehouderij gehad. Sinds 2018 werk ik als adviseur voor agrarische ondernemers. Daarnaast ben ik financieel onderlegd door jarenlange ervaring als financieel adviseur en directeur in de aannemerij. Als consulent help ik boeren graag verder in de wirwar van regelgeving rondom schade, herstel en versterking. Ik focus daarbij op een reële, integrale, toekomstgerichte oplossing. Met mijn luisterend oor en resultaatgerichte houding ben ik een prettige sparringpartner."