Bijna honderd agrariërs met aardbevingsproblematiek krijgen al hulp vanuit Agroprogramma

Sinds de start van het Agroprogramma in februari 2021 worden bijna honderd agrariërs ondersteund die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning. Het Agroprogramma bestaat uit maatregelen om boeren te helpen, zoals een-op-een ondersteuning door consulenten en financiële hulp bij investeringsvraagstukken. De maatregelen komen voort uit afspraken tussen de agrarische sector, de aardbevingsgemeenten, de provincie Groningen en het Rijk. Vandaag hebben deze partijen op het agrarisch bedrijf van agrariër Rienk Prins in Middelstum de afspraken bekrachtigd met een convenant.

De ondersteuning vanuit het Agroprogramma is hard nodig, omdat veel agrariërs nog dagelijks de negatieve gevolgen van gaswinning op hun bedrijf ervaren. Door langdurige en ingewikkelde afhandeling van schade en versterking is de verdere ontwikkeling van hun bedrijfsvoering stil komen te staan. Dat wil zeggen dat agrariërs bijvoorbeeld noodzakelijke investeringen in hun bedrijf uitstellen, omdat er geen duidelijkheid is over het schade- en versterkingstraject.

Ondersteuning

Het Agroprogramma biedt hiervoor uitkomst, onder meer door een-op-een ondersteuning door consulenten en financiële hulp bij investeringsvraagstukken. Daarbij onderhoudt het programmateam nauw contact met IMG (verantwoordelijk voor schadeherstel) en NCG (verantwoordelijk voor versterking). Het Agroprogramma kan ook ondersteuning bieden bij veelvoorkomende problemen op het gebied van planologie, bedrijfsopvolging, erfgoed, stikstof, asbest, energie, mestkelders, juridische zaken, verkoop en verplaatsing of bouwkundige problematiek en psychische problematiek.

Afspraken bekrachtigd in convenant

De afspraken tussen de agrarische sector, de aardbevingsgemeenten (gemeente Eemsdelta, gemeente Groningen, gemeente Het Hogeland, gemeente Midden-Groningen, gemeente Oldambt), de provincie Groningen en het Rijk zijn vastgelegd in een convenant. De ondertekenaars zijn gedeputeerde Johan Hamster (provincie Groningen), burgemeester van gemeente Het Hogeland Henk Jan Bolding (namens aardbevingsgemeenten), Hijlco Feitsma (Nederlandse Akkerbouw Vakbond), Henk Bleker (Nederlandse Melkveehouders Vakbond), Henk Smith (Land- en Tuinbouw Organisatie Noord), Berend Jan Westerdijk (Stichting Boerenbelang Mijnbouwschade), Jarno Rietema (Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt), minister Piet Adema (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (minister van Economische Zaken en Klimaat).