Hulp voor boeren in aardbevingsgebied

De agrarische sector, het Rijk, provincie en aardbevingsgemeenten presenteren gezamenlijk een agroprogramma om boeren in het aardbevingsgebied vooruit te helpen en perspectief te bieden. Dit doen ze door gebruik te maken van consulenten en door financiële middelen bij elkaar te brengen. Daarnaast wordt er een speciaal fonds opgezet. Op deze manier wordt in het aardbevingsgebied gewerkt aan integrale oplossingen voor schadeafhandeling, versterking en aan een duurzame toekomst voor boeren.

De agrarische sector, het Rijk, provincie en aardbevingsgemeenten presenteren gezamenlijk een agroprogramma om boeren in het aardbevingsgebied vooruit te helpen en perspectief te bieden. Dit doen ze door gebruik te maken van consulenten en door financiële middelen bij elkaar te brengen. Daarnaast wordt er een speciaal fonds opgezet. Op deze manier wordt in het aardbevingsgebied gewerkt aan integrale oplossingen voor schadeafhandeling, versterking en aan een duurzame toekomst voor boeren.

Voorbereid op de toekomst

De afgelopen maanden hebben de partijen een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt. Met de goedkeuring van dit plan kan de uitvoering van start. Zo werkt de stuurgroep Agroprogramma aan een agrarische sector in het aardbevingsgebied die op de toekomst voorbereid is.

Maatwerk voor de boer

Consulenten gaan samen met boeren kijken naar de mogelijkheden voor hun bedrijf. Een consulent kan bijvoorbeeld helpen bij procedures in het schade- en versterkingsproces, begeleiden bij subsidieaanvragen en advies geven over integrale oplossingen. Zo kunnen boerenbedrijven werken aan een bedrijf dat toekomstbestendig en duurzaam is.

Perspectief

Het agroprogramma gaat uit van een ruimhartige en rechtvaardige schadeafhandeling en versterking, zodat boeren hun leven weer kunnen oppakken en alle energie kunnen steken in hun boerenbedrijf. Waar mogelijk wordt ook gekeken naar maatschappelijke vraagstukken, zoals het beperken van stikstof en de uitstoot van broeikasgassen, verduurzamen en de problematiek rond mestkelders.

Specifieke aandacht

De aardbevingen hebben vaak complexe gevolgen voor de boeren in het aardbevingsgebied. Deze sector verdient daarom specifieke aandacht. Er wordt begonnen met bedrijven waar de nood het hoogst is.